Informeer uw medewerkers

U verwacht van uw medewerkers dat zij de ontwikkelingen op hun vakgebied bijhouden. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat zij de hele dag besteden aan het lezen van alle mogelijke nieuwsbrieven, vakliteratuur en dergelijke. Er moet tenslotte wel gewerkt worden en verdienen doet u aan het werk voor klanten. Door uw medewerkers gericht te informeren voorkomt u dat zij worden bedolven onder een stortvloed van informatie en dat zij zelf hoofdzaken van de bijzaken moeten scheiden. Informanagement regelt dat voor u. Dat gebeurt in de vorm van een wekelijkse email met in leesbare taal geschreven samenvattingen en alleen op de vakgebieden waar de medewerker zich mee bezighoudt. De informatiebehoefte van een medewerker op de loonadministratie is een andere dan die van de accountant of de fiscalist. Informanagement houdt daar rekening mee.

Alle samenvattingen zijn gebaseerd op brondocumenten. Zowel de samenvattingen als de brondocumenten zijn opgenomen in een uitgebreide database. Uiteraard is deze database voor u en uw medewerkers toegankelijk.

Niet onbelangrijk: de nieuwsbrief is opgemaakt in uw huisstijl. U kunt de nieuwsbrief gebruiken om uw eigen berichten mee te sturen aan uw medewerkers. Dat kunnen kantoornieuwtjes zijn, mededelingen of vaktechnische artikelen.

informeer-uw-medewerkers

Informeer uw relaties

Uw relaties verwachten van u dat u hen op de hoogte stelt van de ontwikkelingen op uw vakgebied. Dat wil niet zeggen dat u alles maar een op een moet doorsturen. Uw relaties stellen hoge eisen aan uw dienstverlening en verwachten maatwerk van u.  Het verzorgen van maatwerk in informatie kost veel tijd. Iedereen heeft zijn eigen informatiebehoefte. Informanagement speelt daar op in door uw relaties te informeren aan de hand van een door u ingesteld profiel. Geen details maar relevante onderwerpen samengevat in leesbare taal.

Lees meer

Actuele website en Social Media

Uw eigen relaties zijn uw sterkste marketing tool. Als het goed is zorgen uw bestaande relaties voor nieuwe relaties. De website speelt daar steeds vaker een belangrijke rol in. Uw website moet  uitstralen dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.  Zelf bijhouden is in de praktijk geen optie. Velen beginnen enthousiast, maar vaak blijft het bij goede bedoelingen.  Beter geen informatie dan verouderde informatie, want verouderde informatie geeft een negatieve uitstraling.

Lees meer