Belastingplan

Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet de begroting voor het komende jaar in de vorm van de Miljoenennota. Tegelijkertijd wordt het jaarlijkse Belastingplan gepresenteerd. Voor Informanagement aanleiding om de septemberuitgave van de papieren nieuwsbrief aan dat thema te wijden. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zetten wij voor u beknopt en helder uiteen. Of deze uitgave geheel of gedeeltelijk aan het Belastingplan zal zijn gewijd is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de kabinetsplannen.

informanagement-prinsjesdag2015