Rendement uit content

  • Maatwerk
  • Ontzorgen
  • Uw huisstijl
Lees meer

Informeer uw medewerkers

U verwacht van uw medewerkers dat zij de ontwikkelingen op hun vakgebied bijhouden. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat zij de hele dag besteden aan het lezen van alle mogelijke nieuwsbrieven, vakliteratuur en dergelijke. Er moet tenslotte wel gewerkt worden en verdienen doet u aan het werk voor klanten. Door uw medewerkers gericht te informeren voorkomt u dat zij worden bedolven onder een stortvloed van informatie en dat zij zelf hoofdzaken van de bijzaken moeten scheiden. Informanagement regelt dat voor u.

Lees meer

Informeer uw relaties

Uw relaties verwachten van u dat u hen op de hoogte stelt van de ontwikkelingen op uw vakgebied. Dat wil niet zeggen dat u alles maar een op een moet doorsturen. Uw relaties stellen hoge eisen aan uw dienstverlening en verwachten maatwerk van u.  Het verzorgen van maatwerk in informatie kost veel tijd. Iedereen heeft zijn eigen informatiebehoefte. Informanagement speelt daar op in door uw relaties te informeren aan de hand van een door u ingesteld profiel. Geen details maar relevante onderwerpen samengevat in leesbare taal.

Lees meer

Actuele website en Social Media

Uw eigen relaties zijn uw sterkste marketing tool. Als het goed is zorgen uw bestaande relaties voor nieuwe relaties. De website speelt daar steeds vaker een belangrijke rol in. Uw website moet  uitstralen dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Zelf bijhouden is in de praktijk geen optie. Velen beginnen enthousiast, maar vaak blijft het bij goede bedoelingen. Beter geen informatie dan verouderde informatie, want verouderde informatie geeft een negatieve uitstraling.

Lees meer

Fiscaal actueel

Fiscaal Actueel is een boekje waarin op een leesbare manier financiële en fiscale informatie terug te vinden is. De uitgave 2017 verschijnt medio februari 2017. Fiscaal Actueel behandelt de belangrijkste fiscale en financiële regelingen op een toegankelijke manier: geen wettekst, maar een duidelijke uitleg. Uiteraard, daar waar mogelijk, met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Fiscaal Actueel is bij uitstek geschikt om uw kantoor onder de aandacht van uw relaties te brengen op een manier die bij uw organisatie past.

Uw naam is op een professionele manier het gehele jaar bij uw relatie in beeld. Uniek kenmerk van onze uitgave is dat de gehele omslag (dus zowel de voor- als de achterzijde) naar eigen wens te ontwerpen is.

Meer informatie

Inforwijzers

Iedere InforWijzer behandelt een actueel thema in beknopte vorm. Hiermee kunt u uw relaties voorzien van relevante informatie. Uniek is de combinatie van een versie op uw website en een papieren versie, beide opgemaakt in uw huisstijl.

Hoe werkt het?

U geeft ons opdracht voor het opmaken van de InforWijzers in uw huisstijl. Dit kunt u doen door het bestelformulier op onze website in te vullen. De kosten voor de opmaak en implementatie bedragen € 150. U kunt een eigen ontwerp aanleveren of een ontwerp laten maken door ons. Nadat u het ontwerp heeft goedgekeurd worden alle InforWijzers opgemaakt in uw huisstijl. Vervolgens kunt u de InforWijzers bekijken en bestellen.

Meer informatie
Volgens ons

Hoe klanten Informanagement ervaren