Planning 2024

+ Papieren nieuwsbrief

Voor iedere papieren uitgave ontvangt u van ons een overzicht met alle artikelen waaruit de nieuwsbrieven kan worden samengesteld, naar gelang het profiel van uw relatie.

Let op! Niet alle artikelen worden opgenomen in de nieuwsbrieven. Uiteraard hebben uw eigen artikelen voorrang bij het samenstellen van de nieuwsbrieven.

2024

UitgaveUiterste aanleverdatum
omslag en adressen
Uiterste aanleverdatum
eigen artikelen
Verzending
Januari   Di.     2 januari   Ma.   8 januari   Week 4
April   Ma. 11 maart   Ma. 18 maart   Week 14
Juni   Di.   21 mei   Ma. 27 mei   Week 24
Augustus   Ma. 29 juli   Ma.   5 augustus   Week 34
Oktober (Belastingplan)   Ma.   9 september   Ma. 16 september   Week 40
November (Eindejaarsbericht)   Ma. 14 oktober   Ma. 21 oktober   Week 46
Wij streven er voortdurend naar om de productietijd van de nieuwsbrieven zo kort mogelijk te houden, zodat uw klanten zo actueel mogelijke informatie van u ontvangen. In verband hiermee hanteren wij strikte deadlines voor het aanleveren van gegevens.

Let op! Adresbestanden en artikelen die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave! U kunt ons helpen in ons streven naar verkorting van de productietijd door adresgegevens, artikelen en omslagen zo snel mogelijk aan te leveren, het liefst ruim voor de deadline.

+ E-mailnieuwsbrief (relaties)

De e-mailnieuwsbrief verschijnt in 12 reguliere uitgaven. In principe worden de concepten elke eerste vrijdag van de maand geopend, echter kan het zijn dat hier door feestdagen van afgeweken wordt.

De uitgave naar aanleiding van de miljoenennota wordt ook dit jaar een speciale uitgave. Voor deze uitgave geldt een verkorte conceptperiode om de uitgave zo snel mogelijk te kunnen verzorgen.

Let op! Voor deze uitgave geldt als deadline voor het aanleveren van adresbestanden de deadline voor de septembereditie.

UitgaveUiterste aanleverdatum
adressen
Concept open opConcept sluit om
17:00 uur op
Januari   Di.     2 januari   Vr.   5 januari   Wo. 10 januari
Februari   Ma. 29 januari   Vr.   2 februari   Wo.   7 februari
Maart   Ma. 26 februari   Vr.   1 maart   Wo.   6 maart
April   Di.     2 april   Vr.   5 april   Wo. 10 april
Mei   Ma. 29 april   Vr.   3 mei   Wo.   8 mei 13:00 uur
Juni   Ma.   3 juni   Vr.   7 juni   Wo. 12 juni
Juli   Ma.   1 juli   Vr.   5 juli   Wo. 10 juli
Augustus   Ma. 29 juli   Vr.   2 augustus   Wo.   7 augustus
September   Ma. 26 augustus   Vr. 30 augustus   Wo.   4 september
Miljoenennota   (zie September)  Do. 19 septemberVr. 20 sep. (13:00 uur)
Oktober   Ma. 30 september   Vr.   4 oktober   Wo.   9 oktober
November (EJB)   Ma.   4 november   Vr.   8 november   Wo. 13 november
December   Ma.   2 december   Vr.   6 december   Wo. 11 december
Let op! Adresbestanden die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave!

+ E-mailnieuwsbrief (lonennieuwsbrief en btw-nieuwsbrief)

De e-mailnieuwsbrief voor lonenklanten verschijnt in 12 reguliere uitgaven. In principe worden de concepten elke tweede vrijdag van de maand geopend, echter kan het zijn dat hier door feestdagen van afgeweken wordt.

De uitgave naar aanleiding van de miljoenennota wordt dit jaar een speciale uitgave. Deze is gecombineerd met de September uitgave. Voor deze uitgave geldt een verkorte conceptperiode om de uitgave zo snel mogelijk te kunnen verzorgen.

Let op! Voor deze uitgave geldt als deadline voor het aanleveren van adresbestanden de deadline voor de septembereditie.

UitgaveUiterste aanleverdatum
adressen
Concept open opConcept sluit om
17:00 uur op
Januari   Ma.   8 januari   Vr. 12 januari   Wo. 17 januari
Februari   Ma.   5 februari   Vr.   9 februari   Wo. 14 februari
Maart   Ma.   4 maart   Vr.   8 maart   Wo. 13 maart
April   Ma.   8 april   Vr. 12 april   Wo. 17 april
Mei   Ma.   6 mei   Vr. 10 mei   Wo. 15 mei
Juni   Ma. 10 juni   Vr. 14 juni   Wo. 19 juni
Juli   Ma.   8 juli   Vr. 12 juli   Wo. 17 juli
Augustus   Ma.   5 augustus   Vr.   9 augustus   Wo. 14 augustus
Sep + Milj.Nota   Ma.  9 september   Do. 19 september   Vr. 20 sep 13:00u
Oktober   Ma.   7 oktober   Vr.  11 oktober   Wo. 16 oktober
November + EJB   Ma. 11 november   Vr. 15 november   Wo. 20 november
December   Ma.   9 december   Vr. 13 december   Wo. 18 december
Let op! Adresbestanden die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave!

+ E-mailnieuwsbrief (medewerkers)

Wekelijks zenden wij u medewerkers een e-mailnieuwsbrief. Dit gebeurt doorgaans op donderdag.

Omdat deze nieuwsbrief wekelijks en alleen naar medewerkers verstuurd wordt, wordt deze nieuwsbrief niet vooraf als concept aangeboden.

Let op! Tussen kerst en nieuwjaar worden er geen e-mailnieuwsbrieven verstuurd.

Download ‘Planning 2024’ als PDF bestand