Planning 2020

Papieren nieuwsbrief

Voor iedere papieren uitgave ontvangt u van ons een overzicht met alle artikelen waaruit de nieuwsbrieven kan worden samengesteld, naar gelang het profiel van uw relatie.

Let op! Niet alle artikelen worden opgenomen in de nieuwsbrieven. Uiteraard hebben uw eigen artikelen voorrang bij het samenstellen van de nieuwsbrieven.

UitgaveUiterste aanleverdatum
omslag en adressen
Uiterste aanleverdatum
eigen artikelen
Verzending
Januari Ma.   6 januari Ma. 13 januari Week 5
April  Ma. 16 maart Ma. 23 maart Week 15
Juni Ma. 25 mei Vr. 29 mei Week 25
Augustus Ma.   3 augustus Ma. 10 augustus Week 35
Oktober (Belastingplan) Ma.   7 september Ma. 14 september Week 40
November (Eindejaarsbericht) Ma. 19 oktober Ma. 26 oktober Week 47
Wij streven er voortdurend naar om de productietijd van de nieuwsbrieven zo kort mogelijk te houden, zodat uw klanten zo actueel mogelijke informatie van u ontvangen. In verband hiermee hanteren wij strikte deadlines voor het aanleveren van gegevens.

Let op! Adresbestanden en artikelen die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave! U kunt ons helpen in ons streven naar verkorting van de productietijd door adresgegevens, artikelen en omslagen zo snel mogelijk aan te leveren, het liefst ruim voor de deadline.

E-mailnieuwsbrief (relaties)

De e-mailnieuwsbrief verschijnt in 12 reguliere uitgaven. In principe worden de concepten elke eerste vrijdag van de maand geopend, echter kan het zijn dat hier door feestdagen van afgeweken wordt.

De uitgave naar aanleiding van de miljoenennota wordt ook dit jaar een speciale uitgave. Voor deze uitgave geldt een verkorte conceptperiode om de uitgave zo snel mogelijk te kunnen verzorgen.

Let op! Voor deze uitgave geldt als deadline voor het aanleveren van adresbestanden de deadline voor de septembereditie.

UitgaveUiterste aanleverdatum
adressen
Concept open opConcept sluit om
17:00 uur op
Januari Do.   2 januari Vr.   3 januari Wo.   8 januari
Februari Ma.   3 februari Vr.   7 februari Wo. 12 februari
Maart Ma.   2 maart Vr.   6 maart Wo. 11 maart
April Ma. 30 maart Vr.   3 april Wo.   8 april
Mei Di. 28 april Vr.   1 mei Wo.   6 mei
Juni Di.   2 juni Vr.   5 juni Wo. 10 juni
Juli Ma. 29 juni Vr.   3 juli Wo.   8 juli
Augustus Ma.   3 augustus Vr.   1 augustus Wo. 12 augustus
September Ma. 31 augustus Vr.   4 september Wo.   9 september
Miljoenennota (zie September) Do. 17 septemberVr. 18 sep. (13:00 uur)
Oktober Ma.   5 oktober Vr.   9 oktober Wo. 14 oktober
November (EJB) Ma.   9 november Vr. 13 november Wo. 18 november
December Ma. 30 november Vr.   4 december Wo.   9 december
Let op! Adresbestanden die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave!

E-mailnieuwsbrief (lonenklanten)

De e-mailnieuwsbrief voor lonenklanten verschijnt in 12 reguliere uitgaven. In principe worden de concepten elke tweede vrijdag van de maand geopend, echter kan het zijn dat hier door feestdagen van afgeweken wordt.

De uitgave naar aanleiding van de miljoenennota wordt dit jaar een speciale uitgave. Voor deze uitgave geldt een verkorte conceptperiode om de uitgave zo snel mogelijk te kunnen verzorgen.

Let op! Voor deze uitgave geldt als deadline voor het aanleveren van adresbestanden de deadline voor de septembereditie.

UitgaveUiterste aanleverdatum
adressen
Concept open opConcept sluit om
17:00 uur op
Januari Ma.   6 januari Vr. 10 januari Wo. 15 januari
Februari Ma. 10 februari Vr. 14 februari Wo. 19 februari
Maart Ma.   9 maart Vr. 13 maart Wo. 18 maart
April Ma.   6 april Vr.   9 april Wo. 15 april
Mei Ma.   4 mei Vr.   8 mei Wo. 13 mei
Juni Ma.   8 juni Vr. 12 juni Wo. 17 juni
Juli Ma.   6 juli Vr. 10 juli Wo. 15 juli
Augustus Ma. 10 augustus Vr. 14 augustus Wo. 19 augustus
Sep + Milj.Nota Ma.   7 september Do. 17 september Vr. 18 sep 13:00u
Oktober Ma. 12 oktober Vr. 16 oktober Wo. 21 oktober
November Ma. 16 november Vr. 20 november Wo. 25 november
December Ma.   7 december Vr. 11 december Wo. 16 december
Let op! Adresbestanden die niet op tijd zijn aangeleverd worden pas verwerkt voor de daaropvolgende uitgave!

E-mailnieuwsbrief (medewerkers)

Wekelijks zenden wij u medewerkers een e-mailnieuwsbrief. Dit gebeurt doorgaans op donderdag.

Omdat deze nieuwsbrief wekelijks en alleen naar medewerkers verstuurd wordt, wordt deze nieuwsbrief niet vooraf als concept aangeboden.

Let op! Tussen kerst en nieuwjaar worden er geen e-mailnieuwsbrieven verstuurd.

Download hier de planning als PDF bestand