Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Informanagement bv gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en zullen alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen. Wij leggen uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van ons te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt.

Hotjar
Hotjar is een dienst voor het uitvoeren van heatmaps. Wij testen onze pagina’s om onze websites te verbeteren. Enkele gegevens worden vastgelegd, zoals de gebruikte browser, type apparaat (mobiel of niet) en de bron van uw bezoek. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verbeteren van de website.